Roken

Roken

Wil je stoppen met roken, maar heb je nog een extra zetje nodig?

– omdat je gezonder wil gaan leven en vrijer wilt ademen
– omdat je een goed voorbeeld voor je omgeving wilt zijn
– omdat je weet dat je je ook op andere manieren kunt ontspannen
– en gezelligheid zelfs op betere manieren verkregen kan worden
– omdat je weet dat je anderen daar een plezier mee doet
– omdat rookvrij sociale contacten beter verlopen

en zo zijn er nog talloze argumenten te noemen waarom juist jij, nu kan stoppen met roken.

In een aantal hypnotherapeutische sessies:

  • leer je jezelf ontspannen, ook en juist zonder sigaret
  • leer je bewuster de beslissing te maken om deze sigaret niet te roken
  • leer je op een gezonde, positieve manier om te gaan met gedachten of gevoelens, die je anders tot roken zouden aanzetten
  • leer je je lijf anders te reageren, door bijvoorbeeld alleen al tabakslucht te ruiken
  • voel je je gezonder, helder en actief

Je kunt echt stoppen met roken!

Als je het echt wil en dus bereid bent om hier op een bewuste, positieve manier mee bezig te zijn

De kracht van het positieve!

Door niet de nadruk te leggen op negatieve suggesties als ‘een sigaret smaakt naar slootwater’ of ‘elke sigaret, maakt je nog zieker’, maar op het positieve ‘rookvrij voel ik me gezond en actief’, bereiken we veel meer resultaat.